Dentavis – Stomatologia

DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA

Kompleksowa diagnostyka RTG oraz TK

W nowoczesnej stomatologii diagnostyka jest jednym z najważniejszych etapów leczenia pacjenta, dlatego w naszej praktyce kładziemy na nią bardzo duży nacisk. Dokładnie przeprowadzone badanie, pozwala na wykrycie nieprawidłowości w jamie ustnej Pacjenta, co pozwala na zaplanowanie leczenia tak, aby odbyło się w jak najmniej inwazyjny sposób.

Wykonujemy zdjęcia:

  • pantomograficzne
  • RVG
  • tomografia komputerowa – tomograf CS 8100

Zdjęcie pantomograficzne 2D, pokazuje całość uzębienia, zatoki szczękowe i stawy skroniowo-żuchwowe. Dzięki niemu mamy pewność, że nie zostanie pominięty przez nas żaden problem periodontologiczny, dlatego stanowi podstawę wstępnego leczenia dentystycznego.

RVG, czyli zdjęcie rentgenowskie pojedynczych zębów w formie cyfrowej. Ogranicza promieniowanie rentgenowskie do minimum. Daje szansę na dokładniejszą ocenę stanu zęba. Zdjęcia te wykorzystywane są najczęściej do kontroli postępu leczenia stomatologicznego. Stała kontrola w postaci RVG zwiększa bezpieczeństwo zabiegów i pozwala uzyskać przewidywalne rezultaty. Umożliwia m.in. dokonanie pomiaru długości kanałów korzeniowych oraz analizę ich wypełnienia po leczeniu kanałowym. Cyfrowy obraz jest automatycznie archiwizowany, dzięki czemu można go łatwo odszukać i w razie potrzeby przesłać mailem do Pacjenta.

Tomografia komputerowa 3D wykorzystywana jest do planowania zabiegów chirurgicznych m.in. ekstrakcji zatrzymanych zębów mądrości, odbudowy kości, leczenia implantologicznego (ocena ilości i jakości kości oraz wykonywanie dokładnych wolumetrycznych pomiarów), diagnostyki zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych oraz periodontologii. Jest precyzyjnym urządzeniem. Pokazuje rzeczywisty obraz tkanek, dzięki czemu przebieg zabiegów staje się przewidywalny, bezpieczny i komfortowy dla naszych Pacjentów.

Tomografia komputerowa daje nam możliwość ustalenia najlepszego indywidualnego planu leczenia.

Scroll to Top